banner-topbar

Câu chuyện gia vị

LỊCH SỬ GIA VỊ: Con đường gia vị - The Spice Routes

LỊCH SỬ GIA VỊ: Con đường gia vị - The Spice Routes

Các tuyến đường gia vị kết nối phương Đông và phương Tây trong hơn hai nghìn năm, cung cấp cho các nền văn minh các loại gia vị như quế, thảo quả, sắn, đinh hương,...

Các tuyến đường gia vị kết nối phương Đông và...

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng